گزارشات و مقالات
دوگانه ای بین نظارت استصوابی و حاکمیت قانون وجود ندارد!
گفتگو با دکتر حامد نیکونهاد پیرامون اصلاح قانون انتخابات

دوگانه ای بین نظارت استصوابی و حاکمیت قانون وجود ندارد!

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که در گیرودار مبارزه همگانی با ویروس کرونا مطرح شد بحث ها و بررسی هایی را در فضای علمی و مطبوعاتی در پی داشت. باتوجه به ابعاد مختلف این مصوبه بررسی بیشتر آن در فضای علمی ضرورتی انکارناپذیر است. لذا در این باره با آقای حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم به گفتگو نشستیم.
گروه پژوهش های حقوقی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۳/۳۱
«راهبرد نگاری حق بر محیط‌ زیست سالم در حقوق شهروندی با تأکید بر منفعت عمومی»
مروری بر مقاله

«راهبرد نگاری حق بر محیط‌ زیست سالم در حقوق شهروندی با تأکید بر منفعت عمومی»

رضوان محمدی و سیدمحمدصادق احمدی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۷
«رهیافت‌های اصل 40 قانون اساسی فرانسه در دستیابی به سازوکار اجرایی اصل 75 قانون اساسی ایران»
درآمدی بر مقاله

«رهیافت‌های اصل 40 قانون اساسی فرانسه در دستیابی به سازوکار اجرایی اصل 75 قانون اساسی ایران»

الهه مرندی و ولی رستمی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۶
«ابعاد حقوقی انتقال فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز در حقوق بین‌الملل»
نگاهی بر مقاله

«ابعاد حقوقی انتقال فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز در حقوق بین‌الملل»

رضا منتظری‌مقدم، عباس کوچ‌نژاد و مژگان رامین‌نیا
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۶
«رابطه قوه مقننه با ولی‌فقیه در چارچوب استقلال نسبی قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران»
مروری بر مقاله

«رابطه قوه مقننه با ولی‌فقیه در چارچوب استقلال نسبی قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران»

حسین فروغی‌نیا و علی اشرفیان
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۵