"بررسی مسایل اجتماعی و فرهنگی تلفن همراه در ایران"

تاریخ : ٧ مرداد ١٣٨٧ موضوع : رسانه برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های رسانه
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۴

"بررسی وضعیت اخلاق در جامعه ایران"

تاریخ : ١١ شهريور ١٣٨٧ موضوع : اجتماعی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۴

"تحولات مسائل قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان"

تاریخ : ١٥ آبان ١٣٨٧ موضوع : اقوام برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های گردشگری
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۲۴