گزارشات و مقالات
اصل 44 قانون اساسی و چالش حکمرانی دولت

اصل 44 قانون اساسی و چالش حکمرانی دولت

عملیاتی‌سازی اصل 44 قانونی اساسی(خصوصی سازی) با تغییر نقش دولت امکان پذیر است. از این رو اصل 44 می تواند از طریق ایجاد تحول اداری، پارادایم جدید سیاستگذاری را در دولت محقق سازد.
دکتر محمود علیپور
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۴/۱۸
قسمت اول: آگاهی‌بخشی سیاسی؛ مقدمه روی کار آمدن دولت مکتبی
درآمدی بر الزامات شکل‌گیری دولت جوان حزب‌اللهی

قسمت اول: آگاهی‌بخشی سیاسی؛ مقدمه روی کار آمدن دولت مکتبی

مطالبه برجسته و اخیر رهبر معظم انقلاب از جوانان متعهد، فراهم کردن زمینه برای روی کار آمدن دولت جوان حزب‌اللهی بوده است. در این سلسله‌یادداشت‌ها به الزامات و مختصات سیاسی دولت مدنظر پرداخته خواهد شد.
گروه پژوهشی سیاست داخلی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۴/۰۳
«ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس»
مروری بر مقاله

«ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس»

محمدحسن پیمان‌فر، علیرضا الهی، محمدکاظم سجادپور و مهرزاد حمیدی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۶
بررسی ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی 
(مطالعه موردی: جمعیت شهری استان مازندران)
درآمدی بر مقاله

بررسی ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: جمعیت شهری استان مازندران)

محسن دهقان، علی رحمانی فیروزجاه و علی‌اصغر عباسی اسفجیر
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۵
«راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو»
نگاهی بر مقاله

«راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو»

میلاد پوررجبی، حسین میرزایی و محمدجواد یداللهی‌زاده
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۵
سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: پیشینه، الگوها، و آسیب‌ها 
(با تأکید بر مفهوم مرجعیت)
نگاهی بر مقاله

سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: پیشینه، الگوها، و آسیب‌ها (با تأکید بر مفهوم مرجعیت)

مهدی رمضانی، اصغر پرتوی، حسن عیوض‌زاده و فرشید جعفری
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۴