آسیب شناسی توسعه خوشه‌های کسب و کار ایران

آسیب شناسی توسعه خوشه‌های کسب و کار ایران

تاریخ : ٢٦ دی ١٣٩٠ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱
توسعه صنایع دریایی در ایران

توسعه صنایع دریایی در ایران

تاریخ : ١٢ دی ١٣٩٠ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد صنعت
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱
ارزان‌سازی و سریع‌سازی در طرح مسکن مهر و تبعات آن

ارزان‌سازی و سریع‌سازی در طرح مسکن مهر و تبعات آن

تاریخ : ٢٨ آذر ١٣٩٠ شركت كنندگان : دکتر محمد باقر نوبخت / دکتر سید مجتبی حسینعلی‌پور موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد مسکن و ساختمان
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱