تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت

تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت

تاریخ : ٢ بهمن ١٣٩١ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد کار
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱
چالش‌های صنعت مرغداری و راهکارهای مقابله با آن

چالش‌های صنعت مرغداری و راهکارهای مقابله با آن

تاریخ : ٢٨ شهريور ١٣٩٠ شركت كنندگان : مهندس مصطفی سید مصطفوی موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی امور کشاورزی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱
مدیریت تقاضای انرژی

مدیریت تقاضای انرژی

تاریخ : ٢٧ تير ١٣٩٠ شركت كنندگان : مهندس منصور دفتریان / دکتر سید ابوالقاسم امام‌زاده / دکتر محمود افشار موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد انرژی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۱