اثرگذاری و پیاده‌سازی سیاستهای کلی اصل ٤٤ در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور

اثرگذاری و پیاده‌سازی سیاستهای کلی اصل ٤٤ در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور

تاریخ : ٢٠ آذر ١٣٨٦ شركت كنندگان : دکتر موسی غنی‌نژاد / حیدر پوریان موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهش های اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد انرژی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۱
بررسی لایحه بودجه ١٣٨٧

بررسی لایحه بودجه ١٣٨٧

تاریخ : ٨ بهمن ١٣٨٦ شركت كنندگان : دکتر رویا طباطبایی یزدی / دکتر بهزاد قره‌یاضی / مهندس مرتضی الویری / دکتر بهروز هادی زنوز / دکتر مسعود نیلی موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهش های اقتصادی / گروه پژوهشی برنامه و بودجه
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۱
تطبیق لایحه‌ بودجه‌ سال ١٣٨٨ کل کشور با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه‌ چهارم توسعه

تطبیق لایحه‌ بودجه‌ سال ١٣٨٨ کل کشور با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه‌ چهارم توسعه

تاریخ : ٢٦ بهمن ١٣٨٧ شركت كنندگان : دکتر حسن روحانی / دکتر حمیدرضا برادران شرکاء / بیژن رحیمی دانش / دکتر محمد باقر نوبخت / دکتر بهزاد قره‌یاضی / دکتر بهروز هادی زنوز / دکتر مسعود نیلی / بایزید مردوخی / دکتر صادق بختیاری موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهش های اقتصادی / گروه پژوهشی برنامه و بودجه
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۱