گزارشات و مقالات
مروری بر ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت خام حوزه خلیج‌فارس

مروری بر ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت خام حوزه خلیج‌فارس

تاریخ : مرداد ١٣٩١ نویسنده(گان) : حامد فرنام / دکتر میثم شهبازی / علی خواجوی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی امور زیربنایی موضوع : اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۸
مدیریت منابع نفتی و تأمین مالی پروژه‌های نفتی

مدیریت منابع نفتی و تأمین مالی پروژه‌های نفتی

تاریخ : مهر ١٣٩١ نویسنده(گان) : مهندس اکبر ترکان / حامد فرنام تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی امور زیربنایی موضوع : اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۳
اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های بین‌المللی نفتی بر بخش انرژی ایران

اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های بین‌المللی نفتی بر بخش انرژی ایران

تاریخ : مهر ١٣٩١ نویسنده(گان) : دکتر فریدون برکشلی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی موضوع : اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۳
شاخص توسعه انسانی و مقام ایران در جایگاه جهانی

شاخص توسعه انسانی و مقام ایران در جایگاه جهانی

تاریخ : آذر ١٣٩١ تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی توسعه موضوع : اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۳
حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از منظر تولیدکنندگان

حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از منظر تولیدکنندگان

تاریخ : آذر ١٣٩١، نویسنده(گان): رضا مجیدزاده، تهیه شده در: معاونت پژوهشهای اقتصادی / مدیریت امور پژوهشی و اطلاع‌‌رسانی، موضوع: اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۳
مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور از ابتدای برنامه اول تا دو سال اول برنامه پنجم (١٣٦٨ تا ١٣٩١)

مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور از ابتدای برنامه اول تا دو سال اول برنامه پنجم (١٣٦٨ تا ١٣٩١)

تاریخ : اردیبهشت ١٣٩٢، نویسندگان: دکتر رویا طباطبایی یزدی / دکتر میثم شهبازی، تهیه شده در: معاونت پژوهشهای اقتصادی، موضوع: اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۲