گزارشات و مقالات
اقتصاد ایران و تله ترس و طمع
واکاوی بنیان های تورم

اقتصاد ایران و تله ترس و طمع

آنچه در اقتصاد ایران می بینیم یک دوگان مخرب از ترس و طمع است، جایی که شرایط جاری اقتصاد با دستکاری در انگیزه ها دائما در رکود و تورم هزینه درست میشود، جایی از این بازی دیگر درصد عمده ای از فعالان اقتصادی قابلیت بازی کردن را نخواهند داشت و بازی تمام میشود، آنچه مهم است این است که نظام انگیزه های اقتصاد با ارائه سیگنالهای امیدبخش در تولید واقعی کشور به سمت صحیح حرکت کند.
میلاد ترابی فرد
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۴/۱۴
اقتصاد محور مقاومت از ایده تا کنش
بررسی موردی لبنان

اقتصاد محور مقاومت از ایده تا کنش

در شرایطی که شدیدترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است ایران به منظور برون رفت از بحران تحریمی باید با ایجاد یک کلان تصویر بزرگ تجاری برای نقش آفرینی اش این مسیر را طی کند، البته این مسیر پیشتر از این و با حضور لایه های سخت امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه به نوعی گشوده شده است، در این یادداشت به برخی از موارد اجرایی شده و لازم الاجرا در کلان تصویر تجاری محور مقاومت می پردازیم.
میلاد ترابی فرد
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۴/۱۰
تبدیل شدن سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری
بررسی تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری

تبدیل شدن سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری

آزادسازی سهام عدالت پس از ۱۴سال و با اذن رهبر معظم انقلاب اقدامی هوشمندانه با توجه به رونق اخیر بازار سهام و شرایط معیشتی مردم بود. مدیریت سهام عدالت توسط مردم می تواند باعث بهبود وضع معیشتی مردم، رونق بازارها، افزایش سواد مالی، کاهش ضریب جینی و تعمیق بازار سرمایه شود.
گروه پژوهش های اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۳/۳۱
«سنجش درجه مقاومت نظام بانکداری اسلامی؛ مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران»
درآمدی بر مقاله

«سنجش درجه مقاومت نظام بانکداری اسلامی؛ مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران»

رضا رنجبر، ایمان باستانی‌فر و محمدرضا حیدری
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۷
«رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم‌انداز»
نگاهی بر مقاله

«رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم‌انداز»

یداله دادگر و ویدا ورهرامی و شعله محمدی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۷
چارچوب نظری عرضه پول
(مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)
درآمدی بر مقاله

چارچوب نظری عرضه پول (مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)

محمود عیسوی، محمدمهدی مجاهدی مؤخر، امیر خادم علیزاده و معصومه آقاجانی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۵