افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی بنیان       
به روز شده در: ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت

تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت

تاریخ : ٢ بهمن ١٣٩١ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی اقتصاد کار
موانع حقوقی خصوصی سازی و سرمایه گذاری در ایران

موانع حقوقی خصوصی سازی و سرمایه گذاری در ایران

نوع : بلندمدت سال : 1387 نویسنده(گان) : دکتر منوچهر احمدوند موضوع : حقوق تجارت تهیه شده در : معاونت پژوهشهای حقوقی
تهیه شاخص ترکیبی «چشم‌انداز» و تهیه گزارش ارزیابی آن در سه سال اول چشم‌انداز و سه سال اول برنامه چهارم توسعه

تهیه شاخص ترکیبی «چشم‌انداز» و تهیه گزارش ارزیابی آن در سه سال اول چشم‌انداز و سه سال اول برنامه چهارم توسعه

نوع : بلندمدت سال : 1388 نویسنده(گان) : دکتر رویا طباطبایی یزدی موضوع : اقتصادی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تهیه شاخص ترکیبی «توسعه‌یافتگی» و تهیه گزارش ارزیابی آن در سه سال اول چشم‌انداز و سه سال اول برنامه چهارم توسعه

تهیه شاخص ترکیبی «توسعه‌یافتگی» و تهیه گزارش ارزیابی آن در سه سال اول چشم‌انداز و سه سال اول برنامه چهارم توسعه

نوع : بلندمدت سال : 1388 نویسنده(گان) : دکتر رویا طباطبایی یزدی موضوع : اقتصادی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تهیه گزارش ارزیابی وضع موجود شاخص‌های بخش انرژی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

تهیه گزارش ارزیابی وضع موجود شاخص‌های بخش انرژی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی

نوع : بلندمدت سال : 1388 نویسنده(گان) : دکتر فیروزه خلعت‌بری موضوع : اقتصادی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تهیه گزارش ارزیابی وضع موجود شاخص‌های بخش حمل و نقل و عملکرد دستگاه‌های اجرایی

تهیه گزارش ارزیابی وضع موجود شاخص‌های بخش حمل و نقل و عملکرد دستگاه‌های اجرایی

نوع : بلندمدت سال : 1388 نویسنده(گان) : دکتر فیروزه خلعت‌بری موضوع : اقتصادی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تهیه شاخص‌های نظارتی درخصوص سیاست‌های کلی ‌بخش صنعت‌ومعدن ‌و تهیه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های تدوین شده

تهیه شاخص‌های نظارتی درخصوص سیاست‌های کلی ‌بخش صنعت‌ومعدن ‌و تهیه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های تدوین شده

نوع : بلندمدت سال : ۱۳۸۸ نویسنده(گان) : دکتر فیروزه خلعت‌بری موضوع : اقتصادی تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی