افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی بنیان       
به روز شده در: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۵
قسمت اول: آگاهی‌بخشی سیاسی؛ مقدمه روی کار آمدن دولت مکتبی
درآمدی بر الزامات شکل‌گیری دولت جوان حزب‌اللهی

قسمت اول: آگاهی‌بخشی سیاسی؛ مقدمه روی کار آمدن دولت مکتبی

مطالبه برجسته و اخیر رهبر معظم انقلاب از جوانان متعهد، فراهم کردن زمینه برای روی کار آمدن دولت جوان حزب‌اللهی بوده است. در این سلسله‌یادداشت‌ها به الزامات و مختصات سیاسی دولت مدنظر پرداخته خواهد شد.
گروه پژوهشی سیاست داخلی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۴/۰۳
«ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس»
مروری بر مقاله

«ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس»

محمدحسن پیمان‌فر، علیرضا الهی، محمدکاظم سجادپور و مهرزاد حمیدی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۶
بررسی ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی 
(مطالعه موردی: جمعیت شهری استان مازندران)
درآمدی بر مقاله

بررسی ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: جمعیت شهری استان مازندران)

محسن دهقان، علی رحمانی فیروزجاه و علی‌اصغر عباسی اسفجیر
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۵
«راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو»
نگاهی بر مقاله

«راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو»

میلاد پوررجبی، حسین میرزایی و محمدجواد یداللهی‌زاده
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۵
سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: پیشینه، الگوها، و آسیب‌ها 
(با تأکید بر مفهوم مرجعیت)
نگاهی بر مقاله

سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: پیشینه، الگوها، و آسیب‌ها (با تأکید بر مفهوم مرجعیت)

مهدی رمضانی، اصغر پرتوی، حسن عیوض‌زاده و فرشید جعفری
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۴
مسئله اجتماعی از منظر پارادایم مدرن و ‌پست‌مدرن
(با تأکید بر اندیشه‌های مارکس، دورکیم، وبر، و دریدا)
مروری بر مقاله

مسئله اجتماعی از منظر پارادایم مدرن و ‌پست‌مدرن (با تأکید بر اندیشه‌های مارکس، دورکیم، وبر، و دریدا)

حمید پارسانیا و نوراله نورانی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۴
همایش ها
نشست های تخصصی

"راهبردهای تحکیم نهاد خانواده در ایران"

تاریخ : ٢دی ١٣٨٨ موضوع : فرهنگی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۱

"آینده‌شناسی هویت‌های جمعی در ایران"

تاریخ : ١٢مهر ١٣٨٨ موضوع : سیاست فرهنگی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۱

"اتحاد ملی؛ راهبردها و سیاست‌ها"

تاریخ : ٢١ آبان ١٣٨٦ موضوع : اتحاد ملی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۱

"راهبردهای ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در ایران"

تاریخ : ٦ بهمن ١٣٨٧ موضوع : فرهنگی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۷/۰۵

"تحلیل و بررسی پیامدهای اوترنت "

نشست تخصصی تحلیل و بررسی پیامدهای اوترنت با حضور صاحبنظران و دانشجویان علوم ارتباطات، روز دوشنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۵ در معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی به همت گروه پژوهش‌های رسانه تشکیل شد.
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۰
فصلنامه‌های علمی‌پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی
طرح ها و پرژوه های تحقیقاتی
کادر علمی