افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی بنیان       
به روز شده در: ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
نقش دانشگاه آزاد در توسعه سیاسی کشور

نقش دانشگاه آزاد در توسعه سیاسی کشور

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
بررسی تئوریک ساختار تشکیلات گروه‌های تروریستی

بررسی تئوریک ساختار تشکیلات گروه‌های تروریستی

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
انسجام ملی و تنوع فرهنگی

انسجام ملی و تنوع فرهنگی

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
دین در چشم انداز 20 ساله کشور

دین در چشم انداز 20 ساله کشور

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی
گردشگری فرهنگی و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای آن در کشور

گردشگری فرهنگی و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای آن در کشور

نوع : بلندمدت سال : 1387 موضوع : تهیه شده در : معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی / گروه پژوهش‌های اجتماعی