دفتربررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار می نماید:
نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی بنیان
نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی بنیان

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام از کلیه نهادهای حاکمیتی، دولتی و جامعه اندیشگاهی کشور به منظور بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی سال 1398 دعوت بعمل می آورد.
بر این اساس متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و انجام هماهنگی های مربوطه با شماره تلفن ((66971176 )) معاونت گفتمان سازی پژوهشکده تماس حاصل نمایند.