برگزاری دومین کنگره آسیایی- افریقایی مایکوباکتریولوژی در اصفهان و انتشار آخرین شماره نشریه بین‌المللی "مایکوباکتریولوژی"

برگزاری دومین کنگره آسیایی- افریقایی مایکوباکتریولوژی در اصفهان و انتشار آخرین شماره نشریه بین‌المللی

دومین کنگره آسیایی- افریقایی مایکوباکتریولوژی در تاریخ ۷ تا ۱۰ اسفند در هتل عباسی اصفهان برگزار می‌شود. 
همچنین آخرین شماره نشریه بین‌المللی "مایکوباکتریولوژی" توسط الزویر در تاریخ اول فوریه ۲۰۱۷ منتشر شد.