ارتباط با معاونت
آدرس پستی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان طالقانی، نرسیده به خیابان حافظ، پ376-پژوهشکده تحقیقات راهبردی

تلفن: 66499111-۲۱-۹۸+
فکس: 66499111-۲۱-۹۸+

سامانه فصلنامه علمی-پژوهشی روابط خارجی: http://frqjournal.csr.ir
سامانه فصلنامه علمی-پژوهشی ایرفا: http://irfajournal.csr.ir