تحولات کودتای نافرجام در ترکیه

-        

با توجه به تحولات مربوط به کودتای نافرجام 15 ژولای 2016 در ترکیه معاونت پژوهش‌های روابط بین‌الملل نشست تخصصی ویژه‌ای را در ارتباط با دلایل، ابعاد و پیامدهای این تحول فوق العاده حائز اهمیت در صحنه تحولات منطقه برگزار نمود. در این نشست که با مشارکت پژوهشگران حوزه بین‌الملل برگزار گردید ارتباط با ابعاد مختلف این تحول منطقه‌ای بحث و بررسی صورت گرفت.