گروه مطالعات اوراسیا
برنامه و محورهای مطالعاتی: 
- ظرفیت‌های جمهوری‌های اروپایی شوروی سابق برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران. 
این محور مطالعاتی با توجه به وجود برخی توانمندی‌های اقتصادی و تکنولوژیک در جمهوری‌های اروپایی شوروی سابق شامل اوکراین، روسیه سفید و جمهوری‌های بالستیک به بررسی این ظرفیت‌ها برای توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. 

- حساسیت‌ها و نگرانی‌های روسیه در قفقاز شمالی و جنوبی: پیامدها و فرصت‌ها برای جمهوری اسلامی ایران 
- اقتصاد به مثابه ایدئولوژی سیاست خارجی (بررسی نقش انگیزه‌ها و اهداف اقتصادی در تنظیم سیاست خارجی فدراسیون روسیه و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران). 

- روسیه پس از پوتین 
با توجه به اینکه در سال آینده میلادی دوران ریاست جمهوری پوتین در روسیه به پایان می‌رسد، هدف این پروژه ارزیابی وضعیت روسیه در دوران هشت ساله ریاست جمهوری پوتین و بررسی سناریوهای احتمالی برای آینده این کشور در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. 
_ راهکارهای توسعه روابط ایران وروسیه 
- ابعاد استراتژیک در روابط روسیه و غرب 
- نگاه روسیه به شرق: دلایل، زمینه‌ها، ظرفیت‌ها و پیامدها 
- جایگاه اوراسیا در استراتژی‌های کلان معاصر 
- چشم‌انداز همکاری و توسعه در دریای خزر (آینده همکاری‌های کشورهای ساحلی خزر با توجه به وضعیت رژیم حقوقی دریا) 
- الگوها وچشم انداز توافق در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر 
- بررسی ایجاد اتحادیه های منطقه ای 
- ثبات و بی‌ثباتی سیاسی در آسیای مرکزی 
- ساختارهای امنیتی در آسیای مرکزی و قفقاز 
- روابط ایران وافغانستان‌‌‌‌‌‌‍)مسئله مواد مخدر،حق آبه ایران از هیرمند، امنیت مرزها و...) 
- چشم‌انداز موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه: بررسی کوشش‌های ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا و همچنین تلاش این کشور برای ایفای نقش مؤثر در چارچوب کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی با توجه به وضعیت سیاست داخلی این کشور. 
- بررسی ابعاد مختلف در روابط ایران و ترکیه 
- سیاست خاورمیانه‌‌ای ترکیه با توجه به روابط ویژه ترکیه و اسرائیل