گروه مطالعات همکاری‌های بین‌المللی

گروه مطالعات همکاری‌های بین المللی

گروه همکاری‌های بین‌المللی معاونت پژوهش‌ها‌ی روابط بین‌الملل در مسیر دستیابی به محورهای ذیل فعالیت می‌نماید:

*بررسی شرایط نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در محیط داخلی و پیرامونی

بررسی استراتژی‌های کشورهای تأثیرگذار بر روندهای بین‌المللی

*رفتارشناسی کشورها در عرصه امنیت بین‌المللی، اتحادها و ائتلاف‌ها

*بررسی سازمان‌ها، گروه‌ها، تشکیلات، اتحادیه‌ها و افراد مؤثر در حوزه مورد بحث (رسمی و غیررسمی)، *بررسی سازوکارهای اعمال قدرت در درون آنها و ارتباط آنان با واحدهای رسمی.

 *جایگاه‌شناسی جمهوری اسلامی ایران در محیط بین‌الملی و در حد بازیگری

 بررسی عملکرد سازمان‌ها و نهادهای ائتلاف اندیش در محیط بین‌المللی

*آینده‌نگری و بررسی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به روندهای موجود در حوزه همکاری‌های بین المللی

و بررسی نسبت دوری و نزدیکی آنان به اهداف ملی

گردآوری و تحلیل اطلاعات

سناریوسازی و ایجاد راهکارهای گوناگون برای مقابله با تهدیدات و تأثیرگذاری بر روندهای پیش رو