افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی بنیان       
به روز شده در: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸
انتشار شماره 30 فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی

انتشار شماره 30 فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی

در هشتمین سال فعالیت فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی شماره 30 منتشر شد.
«سنجش درجه مقاومت نظام بانکداری اسلامی؛ مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران»
درآمدی بر مقاله

«سنجش درجه مقاومت نظام بانکداری اسلامی؛ مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران»

رضا رنجبر، ایمان باستانی‌فر و محمدرضا حیدری
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۷
«رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم‌انداز»
نگاهی بر مقاله

«رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم‌انداز»

یداله دادگر و ویدا ورهرامی و شعله محمدی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۷
چارچوب نظری عرضه پول
(مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)
درآمدی بر مقاله

چارچوب نظری عرضه پول (مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی)

محمود عیسوی، محمدمهدی مجاهدی مؤخر، امیر خادم علیزاده و معصومه آقاجانی
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۵
«تأثیر آستانه‌ای سطح توسعه در اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران»
نگاهی بر مقاله

«تأثیر آستانه‌ای سطح توسعه در اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران»

زهرا دهقان‌شبانی، ندا جمشیدی و محمد زهتاب
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۴
«تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران»
مروری بر مقاله

«تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران»

رضا علائی، احمد صلاح‌منش و سید عزیز آرمن
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۴
«محاسبه‌ی شاخص خلق نقدینگی در چارچوب الگوی برگر و باومن و تأثیر آن بر بحران‌های بانکی: کاربردی از مدل پانل لاجیت و پروبیت»
مروری بر مقاله

«محاسبه‌ی شاخص خلق نقدینگی در چارچوب الگوی برگر و باومن و تأثیر آن بر بحران‌های بانکی: کاربردی از مدل پانل لاجیت و پروبیت»

داود محمودی‌نیا، زهرا محمدی، عباس معمارزاده
تاریخ انتشار : ۹۹/۰۲/۱۳
همایش ها
نشست های تخصصی
تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تاریخ : 18 اردیبهشت 1391 برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۱۹
نفت و سیاست خارجی

نفت و سیاست خارجی

تاریخ : 11 اسفند 1388 موضوع : سیاسی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۱۹
ایران آینده

ایران آینده

تاریخ : ٢٨ دی ١٣٨٨ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۶/۰۱
بـررسی مسائـل راهبردی آب کشـور

بـررسی مسائـل راهبردی آب کشـور

تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۱۹
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

تاریخ : ٧ اسفند ١٣٩١ موضوع : اقتصادی برگزارکننده : معاونت پژوهشهای اقتصادی / گروه پژوه...
تاریخ انتشار : ۹۵/۰۵/۳۰
فصلنامه‌های علمی‌پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی
طرح ها و پرژوه های تحقیقاتی
کادر علمی